Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Historia

ZSO Gryfino - Rys historyczny

 

Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie datuje swoją działalność od 1 września 1945 roku. Jego organizatorzy to zarazem pierwsi nauczyciele naszej szkoły.: H. Kański - dyrektor i nauczyciel przedwojennego formatu z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi, W. Malinowski, ks. J. Palica, F. Dąbrowski, M. Kalisiewicz, E. Chudziński, S. Siarkiewicz, R. Fiegel, P. Chyba, Z. Osiecki, G. Aleksandrowicz, S. Sobaczewska. Ich entuzjazm i upór spowodowały, że już 21.IX.1945r. ówczesny Minister oświaty wydał zarządzenie o powołaniu Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.
 ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY
z dnia 21 września 1946r. Nr II Śr. - 4918/46


Na podstawie art.1 ustawy z dnia 4 czerwca 1920r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych Dz.U.R.P. Nr. 50 poz.304/ oraz art 2 ustawy z dnia 11 marca 1932r. o ustroju szkolnictwa /Dz.U.R.P. Nr 38. poz. 389 zarządzam co następuje:
1. Tworzy się Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie
2. Zarządzanie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1945r.

Minister Oświaty
Cz. Wycech


 Początkowo szkoła mieściła się w trzech, potem w czterech budynkach przy ulicy Sprzymierzonych. W jednym z nich urządzono internat. Do początku lat 60 - tych funkcjonowało także dwu hektarowe gospodarstwo pomocnicze z własnym koniem i wozem.

Od zarania dziejów szkoła borykała się z brakiem niezbędnych urządzeń i sprzętów oraz pomocy dydaktycznych, z niedoborem kadry pedagogicznej. Wyposażenie sal lekcyjnych było bardzo skromne, nauczyciele, rodzice i uczniowie sami gromadzili umeblowanie, z trudem zdobywali pierwsze książki do biblioteki.

Grono nauczycielskie nie przedstawiało się imponująco, tworzyła je garstka osób: w roku szkolnym 1945/46 - 12 pracowników pedagogicznych. W r. szk. 1946/47 kadra pedagogiczna liczyła 11 osób. Kto dziś uwierzy, że tylko nieliczne spośród nich posiadały pełne kwalifikacje do nauczania w szkole średniej. Większość legitymowała się wykształceniem średnim lub niepełnym wyższymi dopiero w toku pracy podejmowała studia przerwane wojną. Zaznaczyć należy także dużą rotację nauczycieli, stopniowo przybywa jednak pedagogów z pełnymi kwalifikacjami, czyli po studiach magisterskich.

W ciągu 50 lat istnienia szkoły pracowało łącznie 189 nauczycieli ,przy czym przedział czasu pracy w naszej placówce wynosi od 1 do 44 lat.

Imponujące dane liczbowe przynosi zestawienie wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego z pomyślnie zdanym egzaminem dojrzałości. W całym pięćdziesięcioleciu było ich 2211. Jedynie w roku 1970 nie przeprowadzono matury, gdyż wcześniej wydłużenie cyklu kształcenia w szkole podstawowej z 7 do 8 lat spowodowało roczną przerwę.
 

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

Lata 1946-1955 Lata 1956-1965 Lata 1966-1975 Lata 1976-1985 Lata 1986-1995
rok - liczba abs. rok - liczba abs. rok - liczba abs. rok - liczba abs. rok - liczba abs.
1946 - 9
1947 - 5
1948 - 11
1949 - 13
1950 - 28
1951 - 43
1952 - 11
1953 - 25
1954 - 12
1955 - 14
1956 - 20
1957 - 13
1958 - 8
1959 - 10
1960 - 18
1961 - 12
1962 - 17
1963 - 22
1964 - 28
1965 - 53
1966 - 53
1967 - 71
1968 - 63
1969 - 79
1970 - 3
1971 - 37
1972 - 33
1973 - 61
1974 - 41
1975 - 99
1976 - 64
1977 - 79
1978 - 100
1979 - 83
1980 - 83
1981 - 63
1982 - 57
1983 -39
1984 - 39
1985 - 48
1986 - 41
1987 - 38
1989 - 53
1989 - 49
1990 - 60
1991 - 55
1992 - 46
1993 -90
1994 - 91
1995 -121
razem 171 razem 201 razem 540 razem 655 razem 644


Statystyka ilościowa wyraźnie wskazuje na tzw. lata "tłuste" i "chude" w szkolnych dziejach rekrutacji i klasyfikacji uczniów, ale przecież nie sama ilość decyduje o statusie szkoły. Ważniejsza, lecz jednocześnie trudniejsza do uchwycenia byłaby "statystyka" dalszych losów naszych absolwentów. Niestety, w tym zakresie szkoła nie dysponuje pełnymi danymi ze względu na znaczne rozproszenie abiturientów po kraju i świecie. Wiemy jednakże, iż spośród dawnych uczniów naszego liceum wywodzi się spora kadra lekarzy, inżynierów, prawników, nauczycieli, oficerów a nawet artystów. Wielu z nich na stałe wrosło w miejsko-gminne środowisko. Dodać należy, że tylko nieliczni absolwenci poprzestali na wykształceniu licealnym.

Losy Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie nierozerwalnie związanie są z trendami w polityce edukacyjnej państwa oraz lokalną demografią ukształtowaną przez procesy migracyjne. Napływ ludności w latach 60 -tych a szczególnie 70 -tych, gdy rozpoczęto budowę Elektrowni "Dolna Odra", spowodował znaczny przyrost ilości uczniów w szkole. Podobnie stało się z chwilą upowszechnienia kształcenia ogólnego w końcu lat 80 -tych. Dwukrotnie też w dziejach szkoły pojawiły się okresy łączenia w jednym budynku szkoły średniej i podstawowej w latach 60 - tych i 70 - tych funkcjonowało również wieczorowe liceum dla pracujących.

W końcu lat 50 tych dotychczasowa baza lokalowa przy ul. Sprzymierzonych praktycznie przestała spełniać swoje funkcje, szkoła "pękała w szwach". W 1958 r. podjęto decyzję o budowie nowego gmachu dla potrzeb LO przy ul. Niepodległości. ( gdzie mieści się ono do dziś ). Budynki oddano do użytku w 1960 roku., gdy dyrektorem szkoły był p. Mieczysław Głuszke.

W trakcie użytkowania wnętrza szkoły były wielokrotnie modernizowane, co na ogół sprowadzało się do pozyskiwania kolejnych pomieszczeń jako sal lekcyjnych. Nigdy nie starczało środków na rozbudowę szkoły - powiększenie sali gimnastycznej, dobudowanie auli nie mówiąc już o remoncie kapitalnym. W ostatnich latach żaden remont nie jest możliwy bez pomocy sponsorów, a do tych należą głównie: Elektrownia "Dolna Odra" i Spółka "Gryfskand". Są to zakłady, które dopomagały w remoncie kapitalnym dachu (1993/94) oraz remontach bieżących ( np. sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, schodów wejściowych itp.). Poczynania szkoły heroicznie wspiera także Komitet Rodzicielski, który z własnych składek wyposaża szkołę w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Trudno również wyliczyć indywidualne inicjatywy rodziców udzielających pomocy finansowej i materialnej szkole.

 

Lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Lata

1

dyrektor

Henryk Kański

1945-1950

2

dyrektor

Edward Chudziński

1950-1951

3

dyrektor

Wacław Kiciński

1951-1952

4

dyrektor

mgr Jan Rybarski

1952-1954

5

dyrektor

mgr Henryk Olbracht

1954-1958

6

dyrektor

mgr Mieczysław Głuszko

1958-1964

7

wicedyrektor

Henryk Stempiński

1959-1960

8

wicedyrektor

Jan Kuligowski

1961-1964

9

dyrektor

mgr Ryszard Augustyniak

1964-1967

10

wicedyrektor

Kazimiera Stempińska

1964-1966

11

dyrektor

mgr Zbigniew Danisz

1966-1972

12

dyrektor

mgr Barbara Waluda

1967-1972

13

dyrektor

mgr Ryszard Augustyniak

1972-1974

14

dyrektor

mgr inż. Henryk Stempiński

1974-1978

15

wicedyrektor

mgr Tadeusz Stankowski

1974-1978

16

wicedyrektor

mgr Zbigniew Danisz

1978-1980

17

dyrektor

mgr Tadeusz Stankowski

1978-1991

18

wicedyrektor

mgr Krystyna Piechowicz

1978-1985

19

wicedyrektor

mgr Teresa Szczupak

1985-1990, 1994-1995

20

dyrektor

mgr Jerzy Bednarczyk

od 1991 do 31/08/2007

21

wicedyrektor

mgr Krystyna Piechowicz

1991- 20/03/2003

22

wicedyrektor

mgr Teresa Szczupak

1/04/2003 - 31/08/2003

23

wicedyrektor

mgr Aneta Czapiewska

od 01/09/2003

24

dyrektor

mgr Sławomir Głuszak

od 01/09/2007

25

wicedyrektor

mgr Agnieszka Sudakow

od 01/09/2009 - 01/09/2018

25

wicedyrektor

mgr Żaneta Chodyniecka

od 01/09/2018

Data dodania: 2022-09-13 19:59:05
Data edycji: 2022-09-13 20:01:00
Ilość wyświetleń: 1825
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej