Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Pedagog

"Wychowanie musi mieszać przykrość z przyjemnością" - Arystoteles

 

PEDAGOG SZKOLNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

mgr Barbara Królewicz

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10:00-14:10

11.00 - 15.40

10.30.- 15.00

09.40.- 14.50

09.00.- 13.10

 

 

PEDAGOG SZKOLNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

mgr Iwona Brokmeier

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00-15:00

 

8:50- 9:35 z-rew.

8:00-15:00

 

13:15- 14:00 z-rew.

 

8:00-15:00

8:00- 8:45 z-rew.

11:25- 12:10 z-rew

14:05- 14:50 z-rew.

8:00-15:00

 

8:00-8:45 z-rew.

8:00-15:00

 

 

 

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Agnieszka Turek

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:50-10:25

_________

8:00-9:35

9:40-11:20

8:00-8:50

 

 

Pedagog – organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez indywidualną pomoc, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Pedagog specjalny ma realizować następujące zadania:

 

1. Współpracować z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami.

3. Wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.

4. Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

5. Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

GDZIE UZYSKAĆ POMOC W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH?  

 

Telefon interwencyjny w Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie

tel. 91 442 75 65

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczecinie ·

  1. Jedności Narodowej 42, 70-415 Szczecin

tel. (91) 46 46 333, (91) 46 46 334

(91) 46 46 335 fax. (91) 434 73 84

 

Rzecznik Praw Dziecka

 (22) 696 55 50
czynny: codziennie w godz. 8.15-20.00,
fax: (22) 629 60 79 (całodobowo)

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Szczecinie 

91 484 73 42 (automatyczna sekretarka)

  

Stowarzyszenie MONAR

 punkt konsultacyjny,
70 305 Szczecin, ul. Małkowskiego 9,

tel. 91 433 46 10

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116111

Data dodania: 2022-09-13 19:24:29
Data edycji: 2023-09-22 23:33:21
Ilość wyświetleń: 1123
BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej