Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rodo

Informacja RODO

 

zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że

 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino, tel. 91 416 20 65, poczta e-mail:  zsogryfino@poczta.onet.pl

 

2. Dane Inspektora Ochrony Danych: tel.: 91 416 29 53

 

3. Dane osobowe i wizerunek są przetwarzane w celu realizowania zadań statutowych szkoły: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz w celu publikowania na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym Facebooku informacji o udziale uczniów w różnych przedsięwzięciach, o udziale w konkursach wiedzy i w zawodach sportowych na etapie szkolnym, międzyszkolnym i ogólnopolskim, apelach i uroczystościach szkolnych, festynach, wycieczkach, akcjach charytatywnych itp. podczas całego okresu nauczania.

 

4. Odbiorcami danych osobowych są: osoby uprawnione, pracownicy szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący szkołę, kuratorzy sądowi, sądy.

 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oświatowego oraz przepisach związanych z archiwizacją.

 

7. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna się, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 

10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Data dodania: 2022-09-13 19:54:35
Data edycji: 2022-09-13 19:56:34
Ilość wyświetleń: 647
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej