Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Patron Szkoły

Patron Szkoły

Od 1970 r. Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie nosi imię harcmistrza Aleksandra Omieczyńskiego. Inicjatorem i pomysłodawcą imienia szkoły był ówczesny jej nauczyciel, p. S. Rzeszowski. Wspomagali go: p. J. Mozolewski, były Prezes Związku Polaków w Niemczech, mgr Czejareki i W. Narożyński. Na wniosek dyrekcji szkoły ówczesne władze oświatowe wydały zarządzenie: "Na podstawie §11 pkt.1 Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25.V.1960 r. w sprawie nazw szkół (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr8, poz.131) Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie nadaje się imię Aleksandra Omieczyńskiego".

Pełna nazwa szkoły powinna brzmieć:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Aleksandra Omieczyńskiego w GryfinieSzczecin, dn. 16.II.1970 r.

Kurator Okręgu Szkolnego
mgr Zygmunt SzydłowskiAleksander Omieczyński ur. się 12.XII.1909 r. w Trzciance na Ziemi Malborskiej w rodzinie małorolnego chłopa. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Lubawie odbył praktykę w Grudziądzu i w 1933 r. wyjechał do Wrocławia, gdzie miał zamiar podjąć pracę w polskiej szkole. Władze niemieckie nie wyraziły jednak na to zgody, więc w 1935 r. wyjeżdża on do Szczecina. Po wielu trudnościach rozpoczyna prace w polskiej szkole, ucząc legalnie języka polskiego i śpiewu, a nielegalnie historii i geografii. Prowadzi również drużynę harcerską "Gryf" i zuchową "Wiewiórki". Nie poprzestaje na pracy z dziećmi, działa także wśród młodzieży i dorosłych, organizuje chór, orkiestrę i teatr amatorski.

Działalność Omieczyńskiego na polu krzewienia polskości nie ograniczała się tylko do polskiego środowiska w Szczecinie, ale sięgała także do okolicznych powiatów skupiających robotników polskiego pochodzenia. Pełniąc funkcję nauczyciela drużynowego i członka Związku Polaków, organizował w terenie punkty nauczania, oddziały ZP, a także biblioteki oraz pomagał kolportować prasę polską. Były to lata, w których nasilił się szowinizm i terror faszystowski, a wszystko co polskie skazane było na zagładę.

3.VI.1939 r. Aleksander Omieczyński zostaje aresztowany w czasie prowadzenia lekcji, a szkołę polską zamknięto. W sierpniu 1939 r. wywieziono go do obozu w Oranienburgu, gdzie znajduje się wielu aresztowanych działaczy polonijnych, m.in.: M. Golisz, J. Mozolewski, W. Narożynski. W 1940 r. przewieziony został do więzienia w Szczecinie, gdzie 10.IX.1941 r. ginie z rąk oprawców hitlerowskich. Pochowany zostaje na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

 

Data dodania: 2022-09-13 19:57:15
Data edycji: 2022-09-13 19:58:36
Ilość wyświetleń: 680
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej